Tribunalul CLUJ - Informații detaliate despre dosar
Număr unic dosar130/117/2016*
Inregistrat în data de13/04/2017
Obiectul cauzeianulare act emis de autorităţi publice locale
Stadiu procesualFond
Documente la dosar
Termene de judecată  
DataSolutieDetalii
11/01/2019Admite cerereaAdmite excepţia de nelegalitate a Avizului de Mediu nr. 5/30.04.2010 invocată de reclamantă. Admite acţiunea formulata de reclamata ASOCIATIA CENTRUL INDEPENDENT PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR DE MEDIU, în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERTEJU DE SUS, DEVA GOLD SA, intervenient AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIŞ, având ca obiect anulare act administrativ. Anulează Hotărârea nr. 11/2010 emisă de pârâtul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERTEJU DE SUS, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul „Exploatarea minereurilor auro-argentifere şi polimetalice din perimetrul Certej” propus de pârâta DEVA GOLD SA. Ia act că reclamanta va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 11 ianuarie 2019.
28/12/2018Amână cauzaAmână pronunţarea pentru data de 11.01.2019.Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei .
18/12/2018Amână cauzaAmână pronunţarea pentru data de 28.12.2018.Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei .
04/12/2018Amână cauzaAmână pronunţarea pentru data de 18.12.2018.Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei .
23/10/2018Amână cauzaIn vederea indeplinirii procedurii de citare cu intervenienta .
25/09/2018Amână cauzain vederea dezbaterii in fond a cauzei.
19/06/2018Amână cauzain vederea comunicarii cu intervenienta inscrisurilor depuse de parata de rd 2
08/05/2018Amână cauzalipsa de procedura cu intervenienta
27/03/2018Amână cauzaAmână judecarea cauzei în vederea soluţionării excep?iilor discutate la acest termen de judecată.
30/01/2018Amână cauzaAmâna judecarea cauzei în vederea citării intervenientei Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş.
12
            Această aplicație a fost creată de Curtea de Apel Cluj şi implementată din data de 17.03.2013.
       Total vizitatori: 89936152