Ghiduri jusţiabili

      Aceste îndrumare au rolul de a oferi informaţii juridice în legătură cu modul în care cetăţenii se pot adresa instanţelor de judecată sau altor organe judiciare, cuprind reglementări procesuale despre probele ce pot fi administrate în instanţe, despre căile de atac, executarea hotărârilor judecătoreşti, precum şi alte informaţii utile.

Ghiduri justiţiabili - Civil

   Cererea de chemare în judecată
   Competenţa instanţelor în materie civilă
   Procesul civil
   Părţile în procesul civil
   Participarea altor persoane la judecată
   Reprezentarea în procesul civil
   Probele în procesul civil - expertiza
   Probele în procesul civil - înscrisurile
   Probele în procesul civil - interogatoriul
   Probele în procesul civil - martorii
   Incompatibilitatea judecătorilor în procesul civil
   Despre hotărârea judecătorească
   Îndreptarea erorilor materiale
   Apelul - civil
   Recursul - civil
   Revizuirea - civil
   Contestaţia în anulare - civil
   Despre Executarea silită
   Contestaţia la executare în civil
   Divorţul
   Ordonanţa preşedinţială

Ghiduri justiţiabili - Penal

   Sesizarea organelor judiciare în materie penală
   Reţinerea şi arestarea
   Procesul penal
   Părţile în procesul penal
   Probele în procesul penal
   Reprezentarea în procesul penal
   Incompatibilităţile judecătorilor în procesul penal
   Apelul şi Recursul penal
   Contestaţia în Anulare şi Revizurea în penal
   Executarea hotărârilor penale
   Condiţiile reabilitării ca urmare a unei condamnări


 
 
© 2008 Curtea de Apel Cluj