Bine aţi venit la Info Centrul Curţii de Apel Cluj

Pagina oferă un acces rapid la informaţiile privitoare la activitatea Curţii de Apel Cluj şi a instanţelor arondate. Veţi găsi aici date despre dosarele aflate pe rolul instanţelor, despre personal, concursuri de ocupare a unor posturi, legislaţie relevantă privind organizarea şi funcţionarea instanţelor, jurisprudenţă, alte informaţii utile, precum şi comunicate periodice despre procesele care suscită interesul opiniei publice.     Aplicaţia permite înregistrarea cererilor de chemare în judecată online, la oricare dintre instanţe din raza Curţii de Apel Cluj, pentru cei care deţin semnătură electronică.
    Serviciul Info dosar furnizează o listă pe instanţe cu dosarele căutate, urmând ca prin selectarea dosarului de la instanţa dorită să se afişeze informaţiile prezentate mai sus. După selectare, prin apăsarea butonului Vizualizare Documente de la secţiunea documente la dosar şi autentificarea cu parolă, puteţi să vizualizaţi unele documente aflate la dosar (încheieri de şedinţă, alte hotărâri, documente depuse de părţi s.a.).    
ised     Serviciul Fişă dosar furnizează un raport care conţine toate instanţele din raza Curţii de Apel Cluj la care a fost înregistrat dosarul şi, detaliat pe fiecare instanţă, data înregistrării, obiectul, stadiul procesual, termenele de judecată şi dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre termene.
   
Selecţie de hotărâri relevante din jurisprudenţa Curţii de Apel Cluj, în materie penală, civilă şi de contencios administrativ, destinată atât specialiştilor în drept, cât şi altor persoane interesate.
   
Selecţie de titluri ale unor articole apărute în revistele de specialitate juridică, grupate pe materii.     Aplicaţia oferă acces liber la hotărârile judecătoreşti pronunţate de Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Cluj, Tribunalul Specializat Cluj, Tribunalul Bistrița-Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sălaj în perioada 2011-2013.
    O sută de ani de justiţie.    
Prezentarea instanţelor arondate Curţii de Apel Cluj. Tur virtual al Palatului de Justiţie din Cluj, cu trasee de orientare pentru principalele destinaţii (săli de şedinţă, registraturi, arhive). Imagini foto ale celorlalte instanţe aflate în circumscripţia Curţii de Apel Cluj.    
Informaţii utile legate de asistenţa judiciară, conţinutul cererii de chemare în judecată şi competenţa instanţelor judecătoreşti potrivit noului Cod de Procedură Civilă, noutăţi noile coduri penale, taxele de timbru şi timbrul judiciar, mediere, tabloul avocaţilor şi al mediatorilor.
    Centralizator sesizări şi hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.    
Elemente de noutate propuse de noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală.    
Informaţii utile privind competenţa instanţelor judecătoreşti şi unele reglementări privind cererile de chemare în judecată.
© 2013 Curtea de Apel Cluj