Măsuri coronavirus

INFORMARE

Activitatea de judecată la nivelul Curţii de Apel Cluj şi acela al instanţelor arondate se va relua începând cu data de 15 mai 2020, în condiţiile şi în limitele stabilite prin Decizia nr. 60 din 12 mai 2020, completată prin hotărâri ulterioare ale Colegiului de conducere al Curţii de Apel Cluj.

În vederea reducerii riscului de infectare cu coronavirus - SARS-CoV-2 sau alte infecţii respiratorii, vă rugăm, să luaţi în considerare, următoarele posibilităţi:
- transmiterea corespondenţei adresate Curţii de Apel Cluj de regulă în format electronic, prin e-mail la adresa ca-cluj-reg@just.ro, prin fax, la nr. de telefon 0264.50.43.13 sau alte mijloace similare, nu pe suport de hârtie;
- indicarea unei adrese de e-mail la care să primească actele de procedură;
- studiul dosarului la domiciliu, prin utilizarea parolei de acces la filele dosarului electronic, parolă transmisă odată cu citaţia sau alte acte de procedură;
- evitarea prezenţei în sediul Curţii de Apel Cluj, ori de câte ori ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă, mai cu seamă în cauzele non-penale;
- posibilitatea de a fi reprezentaţi în instanţă prin intermediul unui avocat ales.

Aducem în atenţia cetăţenilor următoarele informaţii de interes public:
- La intrare în sediul instanţei, este obligatorie dezinfectarea mâinilor şi utilizarea echipamentului de protecţie, constând în mască de protecţie şi mănuşi, precum şi încălţarea echipamentului de protecţie la nivelul încălţămintei pentru păstrarea igienei spaţiilor comune.
- Este obligatorie respectarea distanţei sociale, de minimum 1.5 m., şi evitarea unor contacte directe care nu respectă distanţa socială recomandată, pentru o perioadă mai mare de 15 minute.
- Staţionarea în sediul Palatului de Justiţie este permisă numai până la finalizarea dosarului sau a procedurii pentru care a fost permis accesul.
- Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată, fiecare complet de judecată, printr-un management juridic şi judiciar de calitate, va lua măsurile necesare şi utile pentru stabilirea de ore diferenţiate, în scopul soluţionării cauzelor, ore alocate unui anumit număr de dosare, în funcţie de întinderea listei de şedinţă şi domeniului specific de activitate, numărul părţilor, acela al participanţilor, complexitatea probatoriului etc.
- Listele de şedinţă se vor afişa, cu cel puţin 48 ore înaintea termenului de judecată, pe pagina principală a Curţii de Apel Cluj, wwww.curteadeapelcluj.ro, respectiv pe prima pagină a portalului instanţelor arondate Curţii.
- Accesul persoanelor citate în cauzele pe rol este permis în sediul instanţei numai în ziua şi pentru ora menţionate în citaţie, cu 15 minute înainte de ora stabilită pentru proces, şi se va face prin prezentarea citaţiei şi a unui act de identitate.

Toate aceste măsuri sunt menite să asigure sănătatea şi securitatea în muncă şi reducerea riscului de îmbolnăvire a personalului fiecărei instanţe judecătoreşti şi, în egală măsură, a tuturor participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie.

JUDECĂTOR DENISA-LIVIA BĂLDEAN
PREŞEDINTELE CURŢII DE APEL CLUJ

La compartimentele Arhivă și Registratură, programul de lucru este, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul cuprins între orele 9:00 și 12:00. Activitatea Biroului de Informare și Relații Publice este, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul curpins între orele 8:00 și 13:00.

1. Ordin măsuri prevenire COVID-19
2. Plan de măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19
3. Plan specific de continuitate întocmit în scopul prevenirii şi limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19
4. Ordin de serviciu program de lucru
5. Ordin 49/2020
6. Hotărârea nr. 23 din 18 martie 2020
7. Hotărârea nr. 24 din 19 martie 2020
8. Ordin 53/2020
9,Hotărârea nr.25 din 25 martie 2020
10,Hotărârea nr.26 din 30 martie 2020
11. Ordin 54/2020
12. Decizia 60 din 12. mai 2020
13. Decizia 61 din 18 mai 2020
14. Decizia 65 din 27 mai 2020
15. Decizia 89 din 26 octombrie 2020