Acces la documentele din dosar pe baza parolei primite.
Raport detaliat pe fiecare instanţă care cuprinde data înregistrării, obiectul, stadiul procesual
Aplicaţia oferă Listele şedinţelor de judecată pentru toate instanţele aflate în circumscripţia Curţii de Apel Cluj....
Acces liber la hotărârile judecătoreşti pronunţate de Curtea de Apel Cluj şi tribunalele arondate.

Justiţia este dorinţa constantă şi perpetuă de a da fiecăruia ce i se cuvine

IUSTITIA EST CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS IUS SUUM CUIQUE TRIBUENDI

Galerie Foto

Bine aţi venit
Rolul acestui site este de a oferi un acces cât mai rapid la informaţiile despre activitatea Curţii de Apel Cluj, atât celor care vin în contact cu justiţia, cât şi publicului larg, interesat de modul în care aceasta se realizează. Veţi găsi aici date despre dosarele aflate pe rolul acestei instanţe, despre personal, concursuri de ocupare a unor posturi, legislaţie relevantă privind organizarea şi funcţionarea instanţelor, jurisprudenţă, sesizări formulate la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, alte informaţii utile, precum şi comunicate periodice despre procesele care suscită interesul opiniei publice.
Comunicate de presă
15.04.2024 ora 14.00 - Comunicat de presă- Chestionar.Click pentru detalii... 28.02.2024 ora 15.00 - Comunicat de presă.Click pentru detalii... 26.02.2024 ora 15.50 - Comunicat de presă - Bilanţ.Click pentru detalii... 23.01.2024 ora 14.10 - Comunicat de presă.Click pentru detalii...

Prezentare

Curtea de Apel Cluj funcţionează în baza L.304/2004 privind organizarea judiciară. Raza de activitate a Curţii de Apel Cluj cuprinde 4 judeţe: Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Sălaj, acoperind 22.197 km2 cu 1.842,7 mii locuitori. În fiecare reşedinţă de judeţ funcţionează câte un tribunal cu competenţă generală
Citeşte mai mult....

Istoric

Primele documente care atestă existenţa unor judecăţi datează din secolele XI –XIII. Astfel, s-au păstrat procese-verbale ale judecăţii probei fierului roşu în faţa Convenţiului din Dealul Orăzii, probă ce a fost dispusă în anul 1.213 de Cristofer, comite de Cluj, care a judecat pricina, iar în 1.235 a fost judecat
Citeşte mai mult....

Centenar

În data de 20 septembrie 2019, Curtea de Apel Cluj a sărbătorit împlinirea a o sută de ani de la înfiinţarea acestei instituţii juridice, în limba română. Un secol de existenţă în Transilvania, un timp în care oamenii acestei instanţe au trăit pentru a conferi justiţiei clujene locul care i se cuvine în societatea românească.
Citeşte mai mult....

Competenţe

Prin competenţă se înţelege capacitatea unei instanţe de a soluţiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri. Nu toate litigiile sunt de competenţa instanţelor. Există litigii care se soluţionează de către alte autorităţi. Competenţa este de două feluri: competenţa materială şi competenţa teritorială.
Citeşte mai mult....