Situaţia Plăţilor

Sursele Financiare

Mijloacele financiare necesare Curţii de Apel Cluj sunt asigurate de la bugetul de stat, din timbrul judiciar, din amenzi judiciare, din cheltuieli judiciare şi din alte surse extrabugetare. Administrarea acestora se realizează, potrivit legii, de către preşedintele Curţii, care este ordonator secundar de credite.

Bilanţ contabil
Buget
Situaţia plăţilor
Plan de achiziţii anual