Hotărâri de colegiu

         Potrivit  dispoziţiilor art. 19 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1.375 din 17 decembrie 2015 elaborată de Consiliul Superior al Magistraturii, sunt publicate pe site-ul instanţei extrase din hotărârile de colegiu care vizează completele de judecată şi planificările de permanenţă.