Info Hotărâri

În scopul de a facilita cunoaşterea jurisprudenței Curții de Apel Cluj, aplicația Info Hotărâri permite identificarea hotărârilor pronunțate de această instanță. Aplicația oferă avantajul că hotărârile pot fi selectate în funcție de materia şi obiectul procesului, precum şi de stadiul procesual.
Numele sau denumirea părților şi ale altor participanți la proces, precum şi datele de identificare ale acestora, sunt anonimizate.
În aplicație se regăsesc toate hotărârile pronunțate de Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Cluj, Tribunalul Specializat Cluj, Tribunalul Bistrița-Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sălaj în perioada 2011-2015, excepție făcând acelea cu privire la care cunoaşterea lor de către public este, conform legii, interzisă.
Această aplicație a fost creată de Curtea de Apel Cluj şi implementată din data de 27.02.2014.
Pentru a căuta hotărâri ale instanțelor din raza Curții de Apel Cluj vă rugăm să completați criteriile de mai jos şi să apăsați pe butonul Căutare.